Schrijven voor het Brein

Martin van Kranenburg

Kandidaat

Steun jij mij?

Met jouw hulp maak ik kan op de publieksprijs!
Daarnaast kiest de jury mij wellicht als winnaar op basis van mijn pitch en referenties. Klik op onderstaande knop en Bekijk (+1), Like (+5) of deel (+10) mijn video op Facebook voor de publieksprijs!

Beoordelingsronde begint over:
0:00:00:00
Status
Kandidaat
Reviews (editie)
10
Gemiddelde beoordeling
Uitstekend

Profiel

Bedrijf Schrijven voor het Brein
Plaats Amersfoort
Ondernemersfase Ondernemer
Website schrijvenvoorhetbrein.nl

Over Mij

Mar­tin van Kra­nen­burg is een van de meest gevraagde sprek­ers over con­ver­sie- en neu­ro­mar­ket­ing in Ned­er­land. Hij is docent van het jaar bij Beeck­esti­jn Busi­ness School, de #1 sprek­er op de Web­winkel Vakda­gen en was in 2022 spreker op de Dag van de ZZP'er over de Psychologie van copy voor conversie. In de pop­u­laire whitepa­per ​‘online beïn­vloe­den’ ver­taalde hij de principes van Robert B. Cial­di­ni naar de online omgev­ing. Hij is ook nog docent bij Emerce, Tal­ent Insti­tute Ams­ter­dam, Eras­mus Mar­ket­ing Insti­tute, NIMA en SchaalX. Martin is part­ner en ontwikke­laar van de pop­u­laire e‑learning Schri­jven voor het Brein, waar al meer dan 1.500 onderne­mers leer­den om win­st­gevende brein­vrien­delijke copy te schrijven.