Schrijven voor het Brein

Martin van Kranenburg

Deelnemer

Hoera, ik doe mee aan de Foty Awards 2023 en maak kans op de volgende ronde!

Het is hierbij belangrijk dat ik referenties verzamel, dan vergroot ik de kans dat de organisatie mij selecteert voor de Foty Awards 2023. Alvast bedankt!

Schrijf referentie
Stemronde begint over:
0:00:00:00
Status
Deelnemer
Reviews (editie)
0
Gemiddelde beoordeling
Uitstekend

Profiel

Bedrijf Schrijven voor het Brein
Plaats Amersfoort
Ondernemersfase Ondernemer
Website schrijvenvoorhetbrein.nl

Over Mij

Mar­tin van Kra­nen­burg is een van de meest gevraagde sprek­ers over con­ver­sie- en neu­ro­mar­ket­ing in Ned­er­land. Hij is docent van het jaar bij Beeck­esti­jn Busi­ness School, de #1 sprek­er op de Web­winkel Vakda­gen en was in 2022 spreker op de Dag van de ZZP'er over de Psychologie van copy voor conversie. In de pop­u­laire whitepa­per ​‘online beïn­vloe­den’ ver­taalde hij de principes van Robert B. Cial­di­ni naar de online omgev­ing. Hij is ook nog docent bij Emerce, Tal­ent Insti­tute Ams­ter­dam, Eras­mus Mar­ket­ing Insti­tute, NIMA en SchaalX. Martin is part­ner en ontwikke­laar van de pop­u­laire e‑learning Schri­jven voor het Brein, waar al meer dan 1.500 onderne­mers leer­den om win­st­gevende brein­vrien­delijke copy te schrijven.